พระพิราพมหาเทพ3เศียร

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระภรตมุนีรำเสมอเถร

พระภรตมุนีรำเสมอเถร
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระภรตมุนีรำเสมอเถร โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

พระภรตมุนีในท่ารำเสมอเถร

พระภรตมุนีในท่ารำเสมอเถร 
พระภรตมุนีในท่ารำเสมอเถร 
พระภรตมุนีในท่ารำเสมอเถร

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา