พระพิราพมหาเทพ3เศียร

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน)โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน)
พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน) 
 พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน)
พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน) 
 พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน)
พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน) 
พระพิราพปางเสวยสุข (ปางในฝัน)

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต

เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต 
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์
เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต 
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์ 
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต 
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต 
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์
 เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต 
ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์
เหรียญหล่อพระพิราพรุ่นเทวานิรมิต
 ด้านหลังประจุมหายันต์นะฤาษีมหาฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพโดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
 พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา

พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา 
พระพิราพ โดย ศักดิ์ ศรีธรรมมา